8 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - காலாண்டுத் தேர்வு - தென்காசி மாவட்டம் - வினாத்தாள் pdf - செப்டம்பர் - 2022/ 6th TAMIL - THENKASI - QUARTERLY QUESTION PAPER pdf - SEPTEMBER - 2022

 

8 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 

காலாண்டுத் தேர்வு - வினாத்தாள் pdf

தென்காசி மாவட்டம்

செப்டம்பர் - 2022

நன்றி 

திரு.மு.சிவக்குமார் , தமிழாசிரியர் ,

SRIRAM பதின்ம மே.நி.பள்ளி, வல்லம்.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments