12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - வேலூர் - காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf / 12th TAMIL - VELORE - QUARTERLY QUESTION PAPER pdf

 

12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு - செப்டம்பர் - 2022

வேலூர் மாவட்டம் - வினாத்தாள் pdf

நன்றி 

செல்வி. காந்திமதி அவர்கள் ,  முதுகலைத்தமிழாசிரியை ,

வேலூர்.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments