12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - காலாண்டுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் pdf - 12th TAMIL - QUARTERLY MODEL QUESTION PAPER pdf

 12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

காலாண்டுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 

வினாத்தாள் தயாரிப்பு 

திரு.அ.பழனி முருகன் , 

முதுகலைத் தமிழாசிரியர் , 

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி , 

கருங்காலக்குடி - மதுரை.

வினாத்தாள் pdf 

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments