12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - நாமக்கல் மாவட்டம் - காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு - வினா & விடைக்குறிப்புகள் / 12th TAMIL - NAMAKKAL - QUARTERLY QUESTION & ANSWER - SEPTEMBER 2022

 


12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு - விடைக்குறிப்புகள்

நாமக்கல் மாவட்டம் - செப்டம்பர் 2022

விடைக்குறிப்புகள் தயாரிப்பு - 

திரு.சி.வடிவேல் அவர்கள் ,

முதுகலைத் தமிழாசிரியர் , 

அ.மே.நி.பள்ளி , பாப்பம்பாளையம் , 

நாமக்கல்.

வினா & விடைக்குறிப்புகள் இணைப்பு

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments