11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - வேலூர் - காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf - செப்டம்பர் - 2022 /11th TAMIL - VELLORE - QUARTERLY QUESTION - SEPTEMBER 2022

 

11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 

காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf

வேலூர் மாவட்டம் - செப்டம்பர் 2022

நன்றி 

செல்வி . காந்திமதி , முதுகலைத் தமிழாசிரியை , வேலூர்.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments