11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - காலாண்டுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் pdf / 11th TAMIL QUARTERLY MODEL QUESTION PAPER

 

11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

காலாண்டுத்தேர்வு - மாதிரி வினாத்தாள் 

வினாத்தாள் தயாரிப்பு

திரு.அ.பழனி முருகன்

முதுகலைத் தமிழாசிரியர் , 

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி , கருங்காலக்குடி , 

மதுரை.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments