11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தென்காசி மாவட்டம் - காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு - வினாத்தாள் - செப்டம்பர் 2022 / 11th TAMIL - THENKASI - QUARTERLY EXAM QUESTION pdf - SEPTEMBER - 2022

 

11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf

தென்காசி மாவட்டம்

செப்டம்பர் - 2022

நன்றி 

திரு.மு.சிவக்குமார் , முதுகலைத் தமிழாசிரியர்

SRIRAM பதின்ம மே.நி.பள்ளி , வல்லம்.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments