10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தென்காசி - காலாண்டுத்தேர்வு வினாத்தாள் - செப்டம்பர் 2022 / 10th TAMIL - TENKASI - QUARTERLY QUESTION pdf - SEPTEMBER 2022

 

பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்

காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு 

தென்காசி மாவட்டம் 

வினாத்தாள் - pdf

செப்டம்பர் - 2022

நன்றி 

திரு.மு.சிவக்குமார்

முதுகலைத் தமிழாசிரியர் , 

SRIRAM பதின்ம மே.நி.பள்ளி , வல்லம்.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

3 Comments