10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - ஈரோடு - காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு - விடைக்குறிப்புகள் - செப்டம்பர் 2022 / 10th TAMIL - ERODE - QUARTERLY QUESTION - ANSWER KEY

 

10 ஆம் தமிழ்

காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு 

ஈரோடு மாவட்டம் 

விடைக்குறிப்புகள்

தயாரிப்பு

கவிஞர்.பவானி பாலகிருஷ்ணன் , 

தமிழாசிரியர் , 

அ.பெ.மே.நி.பள்ளி , பவானி.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments