9 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - விருதுநகர் - ஆகஸ்ட் 2022 / 9th SCIENCE - FIRST MIDTERM TEST - VIRUDHUNAGAR - AUGUST - 2022

 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - அறிவியல்

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf

விருதுநகர் மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் - 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments