9 ஆம் வகுப்பு - கணிதம் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - விருதுநகர் - ஆகஸ்ட் 2022 / 9th MATHS - FIRST MIDTERM - VIRUDHU NAGAR - AUGUST - 2022

 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - கணிதம் 

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள்

விருதுநகர் மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் - 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments