8 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - விருதுநகர் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள் ஆகஸ்ட் 2022 /8th TAMIL - VIRUDHUNAGAR - FIRST MIDTERM TEST -AUGUST - 2022

 

எட்டாம் வகுப்பு - தமிழ்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு - வினாத்தாள் pdf

விருதுநகர் மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் - 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments

  1. திருமண மலர்கள் பற்றி மேலும் அறியவும் வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறோம் என்று பரிந்துரைக்கிறோம் என்று பரிந்துரைக்கிறோம் சிவப்பு

    ReplyDelete