11 ஆம் வகுப்பு - கணினி - மதுரை மாவட்டம் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - 2022 / 11th COMPUTER SCIENCE - MADUARI - FIRST MIDTERM TEST - 2022

 

11 ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல்

மதுரை மாவட்டம் 

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு 

வினாத்தாள் - 03 - 08 - 2022


வாழ்த்துகள் மாணவர்களே ! பாருங்கள் , கருத்துகளைக் கூறுங்கள் ! நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் ! 

மு.மகேந்திர பாபு ,தமிழாசிரியர் , இளமனூர் , மதுரை - 97861 41410 

************************  ********************

GREEN TAMIL  - You Tube - 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ்ப்பாடங்கள் எளிய , இனிய        காட்சிப்பதிவுடன் பெரும்புலவர் திரு.மு.சன்னாசி ஐயா அவர்களின் விளக்கத்தில் கண்டு மகிழலாம்.

Post a Comment

0 Comments