10 கணிதம் - மெல்லக் கற்கும் மாணவர்களுக்கான வினாக்கள் / 10th MATHS - ONE MARK QUESTION - SLOW LEARNERS

 

பத்தாம் வகுப்பு - கணிதம்

பொதுத்தேர்வில் வெற்றி 

மிகவும் மெல்ல மலரும் 

மாணவர்களுக்கான வினாக்கள்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

தயாரிப்பு 

Mr.K.A.KOMAN SRINIVASAN ,

HHSS , ALWARTHIRUNAGARI , 

THOOTHUKUDI

Post a Comment

0 Comments