9 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - விருதுநகர் - முழு ஆண்டுத்தேர்வு - மே 2022 / 9th TAMIL - VIRUTHUNAGAR - ANNUAL EXAM - MAY 2022

 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ்

விருதுநகர் மாவட்டப் பொதுத்தேர்வுகள

முழு ஆண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள்- pdf

07 - 05 - 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

2 Comments

  1. சமூக அறிவியல் வினாத்தாள்

    ReplyDelete
  2. சமூக அறிவியல் முழு ஆண்டு வினாத்தாள்

    ReplyDelete