10 கணிதம் - 1 மதிப்பெண் வினா & விடை / 10th MATHS - ONE MARK QUESTION & ANSWER

 

10 கணிதம்

பொதுத்தேர்வில் வெற்றி

1 மதிப்பெண் வினா & விடை

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

தயாரிப்பு 

Mr.K.A.KOMAN SRINIVASAN ,

HHSS , ALWARTHIRUNAGARI , 

THOOTHUKUDI

Post a Comment

0 Comments