10 ஆம் வகுப்பு - கணிதம் - மெல்லக் கற்கும் மாணவர் கற்றல் கையேடு / 10th MATHS - SLOW LEARNERS MATERIAL - TWO MARKS

 

பத்தாம் வகுப்பு - கணிதம்

மெல்ல மலரும் மாணவர்களுக்கான 

குறைக்கப்பட்ட பாடப்பகுதியிலிருந்து

2 மதிப்பெண் வினாக்களும் விடைகளும் - pdf

தயாரிப்பு 

Mr.K.A.KOMAN SRINIVASAN

Mr.R.KRISHNASAMY 

THOOTHUKUDI

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments