10 ஆம் வகுப்பு - கணிதம் - ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு / 10th MATHS - ONE MARKS TEST

 

பத்தாம் வகுப்பு - கணிதம்

ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு 

வினாத்தாள் வகை - A - pdf

வினாத்தாள் தயாரிப்பு 

Mr.K.A.KOMAN SRINIVASAN ,

HHSS , ALWARTHIRUNAGARI , 

THOOTHUKUDI.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

3 Comments