12 ஆம் வகுப்பு - வேதியியல் - விடைக்குறிப்புகள்

 

12 ஆம் வகுப்பு - வேதியியல்

முதல் திருப்புதல் தேர்வு - பிப்ரவரி - 2022

விடைக்குறிப்புகள்  - தமிழ் வழி வினாத்தாள்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments