10 ஆம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - பிப்ரவரி 2022 - வினா & விடை / 10th SOCIAL SCIENCE - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWER KEY

 

10 ஆம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

முதல் திருப்புதல் தேர்வு  - பிப்ரவரி - 2022

வினாக்களுக்கான விடைகள் - pdf

தமிழ்வழி வினாத்தாள்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments