உள்ளங்கையில் உலகம் - செல்போன் கவிதை , பாடல் / CELL PHONE KAVITHAI & PADAL - MAHENDRA BABU

 

செல்போன் விழிப்புணர்வுப் பாடல்


உள்ளங்கையில் உலகம் இந்த செல்லுதானுங்க

நல்ல உள்ளங்களை உருவாக்குவதும்  செல்லுதானுங்க

நாட்டு நடப்பு தெரியனுமா செல்லப் பாருங்க

வீட்டு வேல செய்திடவும் செல்லப்பாருங்க ( உள்ளங் ... )


பள்ளிப் பாடங்களைத் தினமும் நாமும் கற்கலாமே !

பண்புடனே வாழ்வில் நாமும் நிற்கலாமே !

தேவையென்றால் மட்டும் செல்லைப் பாருங்க !

வாழ்க்கையிலே உயர  வழி கூறுங்க   !             ( உள்ளங் ...)


எப்போதும் பாத்தாலே கண்ணும் கெட்டுப் போயிரும்

தப்பான   செயல்களுக்கு   வழிவகுத்துக் கொடுத்திடும்

 அறிவியலில் ஆக்கம் இருக்கு அழிவும் இருக்குதே !

ஆக்கம் மட்டும் எடுத்துக் கொண்டு ஊக்கம் பெறுவமே !

                   ( உள்ளங் ... )


நண்பரோடு ஆடிப்பாடி அனுதினமும் மகிழலாம் !

அன்புடனே பெற்றோரிடம் அளவளாவி மகிழலாம் !

செல்லமாகச் செல்லைக் கொஞ்சம் ஓரங்கட்டுங்க !

சிந்தையெலாம் மகிழ்ச்சிதானே நடையக் கட்டுங்க !          ( உள்ளங் ... )


பாடல்

மு.மகேந்திர பாபு , தமிழாசிரியர் , மதுரை.

***************   ***************   ***********

Post a Comment

0 Comments