மார்கழி 24 ஆம் நாள் ஆண்டாளின் திருப்பாவை - பாடல் 24 / MARKAZHI DAY 24 - THIRUPPAVAI PADAL 24

 

மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

24 ஆம் நாள்

ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய திருப்பாவை

பாடல் -  24

விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments