மார்கழி 29 ஆம் நாள் - ஆண்டாளின் திருப்பாவை - பாடல் 29 / MARKAZHI - DAY 29 - THIRUPPAVAI - PADAL - 29

 

மார்கழி கொண்டாட்டம் 

ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை 

பாடல் - 29

விளக்கம் 

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி
Post a Comment

0 Comments