மார்கழி 27 ஆம் நாள் - ஆண்டாளின் திருப்பாவை - பாடல் 27 / MARKAZHI DAY 27 - THIRUPPAVAI - PADAL 27

 


மார்கழி கொண்டாட்டம் 

ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை 

பாடல் - 27

விளக்கம் 

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி.
Post a Comment

0 Comments