மார்கழி - 26 ஆம் நாள் - மாணிக்கவாசகரின் திருப்பள்ளியெழுச்சி - பாடல் 6 / MARKAZHI - DAY 26 - THIRUPPALLIELUCHI - 6

 


மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

26 ஆம் நாள்

மாணிக்க வாசகரின் திருவெம்பாவை 

திருப்பள்ளியெழுச்சி - பாடல் - 06 -  விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments