மார்கழி - 25 ஆம் நாள் - ஆண்டாளின் திருப்பாவை - பாடல் 25 / MARKAZHI DAY 25 - ANDALIN THIRUPPAVAI PADAL 25

 

மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

25 ஆம் நாள்

ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய திருப்பாவை

பாடல் -  25

விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments