மார்கழி 24 ஆம் நாள் - மாணிக்கவாசகரின் திருப்பள்ளியெழுச்சி - பாடல் 4 / MARKAZHI - 24 - THIRUPPALLIELUCHI PADAL 4

 

மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

24 ஆம் நாள்

மாணிக்க வாசகரின் திருவெம்பாவை 

திருப்பள்ளியெழுச்சி - பாடல் - 04 -  விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments