மார்கழி 23 - மாணிக்கவாசகரின் திருவெம்பாவை - திருப்பள்ளியெழுச்சி - பாடல் 3 / MARKAZHI DAY 23 - THIRUPPALLIELUCHI - PADAL 3

 

மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

23 ஆம் நாள்

மாணிக்க வாசகரின் திருவெம்பாவை 

திருப்பள்ளியெழுச்சி - பாடல் - 03 -  விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்Post a Comment

0 Comments