மார்கழி 22 ஆம் நாள் - ஆண்டாளின் திருப்பாவை - பாடல் 22 / MARKAZHI DAY - 22 , THIRUPPAVAI - 22

 

மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

22 ஆம் நாள்

ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய திருப்பாவை

பாடல் -  22

விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments