மார்கழி 21 ஆம் நாள் - ஆண்டாளின் திருப்பாவை - பாடல் 21 / MARKAZHI DAY 21 - THIRUPPAVAI PADAL 21

 


மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

21 ஆம் நாள்

ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய திருப்பாவை

பாடல் -  21

விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்Post a Comment

0 Comments