மார்கழி 21 ஆம் நாள் - மாணிக்க வாசகரின் திருப்பள்ளி எழுச்சி - 1 / MARKAZHI DAY 21 - THIRUPPALLI ELUCHI - 1

 


மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

21 ஆம் நாள்

மாணிக்க வாசகரின் திருவெம்பாவை 

திருப்பள்ளியெழுச்சி - பாடல் - 01 -  விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments