போட்டித் தேர்வில் வெற்றி - திருவள்ளுவரும் திருக்குறளும் - பகுதி - 2 - வினா & விடை / TNPSC , TRB - THIRUVALLUVARUM THIRUKKURALUM - PART - 2

 


போட்டித்  தேர்வில் வெற்றி 

திருவள்ளுவர் தினம் - தை - 2 


பகுதி - 2 , திருக்குறள் அறிவோம்! -


வினா உருவாக்கம் 

திருமதி.தமிழ் தென்றல் ,

தமிழாசிரியை , அரசு மாதிரி மே..நி.பள்ளி

சின்னம் பள்ளி , தர்மபுரி.


பசுமைக்கவிஞர்.மு.மகேந்திர பாபு ,

 தமிழாசிரியர்

,இளமனூர், மதுரை - 97861 41410

**************   *************   *************

1) ' வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே - தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ் நாடு' எனப்பாடியவர் ------

அ ) மகாகவி பாரதி

ஆ) பாவேந்தர் பாரதிதாசன்

இ) கவிமணி தேசிகவிநாயகம்

விடை அ ) மகாகவி பாரதி

2) வள்ளுவனைப் பெற்றதால் பெற்றதே புகழ் வையகமே! - எனப்பாடியவர் -----

அ) கண்ணதாசன்

ஆ) நாமக்கல் கவிஞர்

இ) பாரதிதாசன்

விடை : இ) பாரதிதாசன்

3 ) திருக்குறளின் பெருமையினைக் கூறும் நூல் -----

அ) சகலகலாவல்லிமாலை

ஆ) திருவள்ளவமாலை

இ) சங்க இலக்கியமாலை

விடை : ஆ) திருவள்ளவமாலை

4) திருவள்ளுவர் ஆண்டு என்பது ------
தலைமையில் செய்த ஆராய்ச்சியின்
பயனாகக் கிடைத்தது.

அ) மறைமலை அடிகள்

ஆ) உ.வே.சா.

இ) பரிமேலழகர்

விடை : அ) மறைமலை அடிகள்

5 ) திருக்குறள் ------  பா வகையைச் சேர்ந்தது.

அ) ஆசிரியப்பா

ஆ) கலிப்பா

இ) குறள் வெண்பா

விடை :  இ) குறள் வெண்பா

6) எல்லா நாட்டினருக்கும் , எல்லா
மொழியினருக்கும் எக்காலத்திற்கும்
பொதுவான அறங்களைச் சொல்வதால்
திருக்குறள் ----- என அழைக்கப்படுகிறது.

அ) பொய்யாமொழி

ஆ) நீதிநூல்

இ) உலகப் பொதுமறை

விடை :  இ) உலகப் பொதுமறை

7) திருக்குறளில் ஒரே ஒரு அதிகாரம் உடைய இயல் ------

அ) களவியல்

ஆ) ஊழியல்

இ) நட்பியல்

விடை : ஆ) ஊழியல்


8) இன்பத்துப்பால் -------   -------  என இரண்டு
வகைப்படும்.

அ) களவியல் , கற்பியல்

ஆ) அரசியல் , பொருளியல்

இ) பொருளியல் , களவியல்

விடை : அ) களவியல் , கற்பியல்

9) திருக்குறளில் உள்ள அதிகாரம்,
பாடல்களின் எண்ணிக்கை -----


அ) 110 , 1100

ஆ) 133 - 1330

இ ) 140 - 1440

விடை : ஆ) 133 - 1330

10 ) திருக்குறளில் உள்ள மொத்தச்   சொற்களின் எண்ணிக்கை

அ ) 14000

ஆ) 17000

இ) 25000

விடை : அ ) 14000

11) ஐரோப்பிய மக்களுக்கு இலத்தீன்
மொழியில் திருக்குறளை
அறிமுகப்படுத்தியவர் -------

அ) வீரமாமுனிவர்

ஆ) பரஞ்சோதி முனிவர்

இ) ஜி.யு.போப்

விடை : அ) வீரமாமுனிவர்

12) திருக்குறள் இதுவரை ------- மொழிகளில்  மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது

அ) 107

ஆ) 97

இ) 207

விடை : அ) 107

13 ) உலகிலேயே அதிக மொழிகளில்
மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள நூல்களுள்
திருக்குறள் ------ இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.

அ ) முதலிடம்

ஆ) இரண்டாமிடம்

இ) மூன்றாமிடம்

விடை : ஆ) இரண்டாமிடம்

14 ) திருக்குறள் முதன்முதலில் அச்சிடப்பட்ட  ஆண்டு ------

அ) 1840

ஆ) 1812

இ )  1913

விடை : ஆ) 1812

15 ) திருக்குறளில் இடம்பெறும் இரண்டு
மலர்கள் ------   -------

அ) அனிச்சம் .குவளை

ஆ) தும்பை, நூலோற்பவம்

இ) வாகை , வெட்சி

விடை : அ) அனிச்சம் .குவளை

16) திருக்குறளில் இருமுறை வரும் ஒரே
அதிகாரம் ------

அ) இறைமாட்சி

ஆ) குறிப்பறிதல்

இ) வான் சிறப்பு

விடை : ஆ) குறிப்பறிதல்

17 ) திருக்குறளை முதன் முதலில் அச்சிட்டவர் -----

அ) உ.வே.சா.

ஆ) தஞ்சை ஞானப்பிரகாசர்

இ) மு.வரதராசனார்

விடை : ஆ) தஞ்சை ஞானப்பிரகாசர்

18 ) திருக்குறள் சங்க இலக்கிய
வகைப்பாட்டில் ------ ல் இடம்பெற்றுள்ளது.

அ) பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

ஆ) பதனெண் மேற்கணக்கு

இ) புறநானூறு

விடை : அ) பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

19 ) திருவள்ளுவர் ஆண்டு ------ முதல் 
ஏற்கப்பட்டது.

அ) 1981

ஆ) 1961

இ) 1971

விடை : இ) 1971

20) திருவள்ளுவர் நாள் என்பது -------

அ) தை 2

ஆ) தை 1

இ) சித்திரை 1

விடை : அ) தை 2

21) திருவள்ளுவ மாலையில் உள்ள
பாடல்களின் எண்ணிக்கை ------

அ) 50

ஆ) 40

இ ) 55

விடை : இ ) 55

22) கடுகைத் துளைத்தேழ் கடலைப் புகட்டிக்
குறுகத் தரித்த குறள் என்றவர் -----

அ) நச்சுமனார்

ஆ) ஆலங்குடி.வங்கனார்

இ) இடைக்காடனார்

விடை : இ) இடைக்காடனார்

23) அணுவைத் துளைத்தேழ் கடலைப்
புகட்டிக் குறுகத் தறித்த குறள் என்றவர் யார்?

அ) இடைக்காடர்

ஆ) ஔவையார்

இ) நத்தத்தனார்

விடை : ஆ) ஔவையார்

24 ) அறத்துப்பாலில் உள்ள அதிகாரங்கள்

அ) 70

ஆ) 25

இ) 38

விடை :  இ) 38

25 ) பொருட்பாலில் உள்ள அதிகாரங்கள்

அ) 50

ஆ) 25

இ) 70

விடை : இ) 70

***************   ************ **************

தினமும் இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறும் ஆன்லைன் தேர்வை எழுதி , சான்றிதழ் பெற விருப்பமா ? உங்கள் பெயர் , படிப்பு , மாவட்டம் இவற்றை 96861 41410 என்ற வாட்சாப் எண்ணிற்கு அனுப்பி தங்கள் பெயரை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். எந்தக் கட்டணமும் இல்லை. வாழ்த்துகள்.

மு.மகேந்திர பாபு , தமிழாசிரியர் ,மதுரை.

************    **************  **************

Post a Comment

0 Comments