மார்கழி 19 ஆம் நாள் - மாணிக்கவாசகரின் திருவெம்பாவை / MARKAZHI DAY 19 - THIRUVEMPAVAI PADAL - 19

 

மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

19ஆம் நாள்

மாணிக்க வாசகரின் திருவெம்பாவை 

பாடல் - 19 -  விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments