மார்கழி 19 ஆம் நாள் - ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை - பாடல் - 19 / MARKAZHI 19 - THIRUPOAVAI PADAL 19

 

மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

19 ஆம் நாள்

ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய திருப்பாவை

பாடல் -  19

விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்


Post a Comment

0 Comments