மார்கழி 18 ஆம் நாள் - மாணிக்க வாசகரின் திருவெம்பாவை - பாடல் 18 / MARKAZHI DAY 18 - THIRUVEMPAAVAI - PADAL 18

 

மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

18ஆம் நாள்

மாணிக்க வாசகரின் திருவெம்பாவை 

பாடல் - 18 -  விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments