மார்கழி 17 ஆம் நாள் - ஆண்டாளின் திருப்பாவை பாடல் - 17 / MARKAZHI DAY 17 - THIRUPPAVAI PADAL 17

 


மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

17 ஆம் நாள்

ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய திருப்பாவை

பாடல் -  17

விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்

Post a Comment

0 Comments