மார்கழி 17 ஆம் நாள் - மாணிக்கவாசகரின் திருவெம்பாவை பாடல் 17 / MARKAZHI DAY - 17 , MANIKKAVASAKARIN THIRUVEMPAAVAI PADAL 17

 

மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

17ஆம் நாள்

மாணிக்க வாசகரின் திருவெம்பாவை 

பாடல் - 17 -  விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments