10 ஆம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - வரலாறு - அலகு 5 - பகுதி - 3 , வினா & விடை / 10th SOCIAL SCIENCE - HISTORY - UNIT 5 - ONLINE TEST - QUESTION & ANSWER

 


10 ஆம் வகுப்பு 

சமூக அறிவியல் - வரலாறு - 

அலகு 5 - 19 ஆம் நூற்றாண்டில்

சமூக சமயச் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் 

ONLINE TEST -   பகுதி - 3

வினா உருவாக்கம் -

 திருமதி.ச.இராணி , ப.ஆ,

இளமனூர் , மதுரை.

தினமும் இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறும்
ஆன்லைன் தேர்வில் பங்கேற்க
விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்கள் பெயர், வகுப்பு அல்லது பணி, மாவட்டம் இவற்றை 97861 41410 என்ற வாட்சாப் எண்ணிற்கு அனுப்பி தேர்வு
லிங்க் பெறலாம்.
|
கல்விப்பணியில் , 

' பைந்தமிழ்' மு.மகேந்திர பாபு

தமிழாசிரியர் , மதுரை.

******************   ***********    ***********

1) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ஜோதி பா பூலே  எழுதிய நூல்?

அ) நியு இந்தியா

ஆ) திராவிட பாண்டியன்

இ) குலாம்கிரி

ஈ) காமன்வீல்

விடை : இ) குலாம்கிரி

2) நாராயண குரு எங்கு பிறந்தார் ?

அ) மகாராஷ்டிரா

ஆ) கல்கத்தா

இ ) கேரளா

ஈ) பஞ்சாப்

விடை : இ ) கேரளா

3) நாராயணகுரு எங்கு கோவில் கட்டினார்?

அ) அருவிபுரம்

ஆ) கல்கத்தா

இ) தட்சிணேசுவரம்

ஈ) திருவனந்தபுரம்

விடை : அ) அருவிபுரம்

4) நாராயண தர்ம பரிபாலன யோகம்
என்னும் அமைப்பை உருவாக்கியவர் யார்?

அ) ஜோதிபா பூலே

ஆ) அய்யன்காளி

இ) நாராயணகுரு

ஈ) கேசவ்சந்திரசென்

விடை : இ) நாராயணகுரு

5) ஒடுக்கப்பட்டோருக்கான முதல் பள்ளி
யாரால் தொடங்கப்பட்டது?

அ) விவேகானந்தர்

ஆ) மூல்சங்கர்

இ ) தயானந்த சரஸ்வதி

ஈ) ஜோதிபா பூலே

விடை : ஈ) ஜோதிபா பூலே

6) இந்தியாவில் ----- புத்துயிர் பெறுவதில்
பிரம்மஞான சபை முக்கியப் பங்காற்றியது.

அ) கிறித்தவம்

ஆ) சமணம்

இ )  பௌத்தம்

ஈ) சீக்கியம்

விடை : இ )  பௌத்தம்

7) அய்யங்காளி எங்கு பிறந்தார் ?

அ) வெங்கனூர்

ஆ) அருவிபுரம்

இ ) பம்பாய்

ஈ) புனே

விடை : அ) வெங்கனூர்

8) சாது ஜன பரிபாலன சங்கம் எந்த ஆண்டு  தொடங்கப்பட்டது?

அ) 1908

ஆ) 1907

இ) 1906

ஈ) 1910

விடை : ஆ) 1907

9) சாது ஜன பரிபாலன சங்கத்தை
நிறுவியவர் யார்?

O அ) நாராயணகுரு

O ஆ) அய்யன்காளி
O இ) வள்ளலார்

ஈ) தயானந்த சரஸ்வதி

விடை : ஆ) அய்யன்காளி

10 ) சர்சையத் அகமது கான் எங்கு பிறந்தார் ?

அ) மும்பை

ஆ) கல்கத்தா

இ )  லக்னோ

ஈ) டெல்லி

விடை : ஈ) டெல்லி

11) முகமதிய ஆங்கிலோ ஒரியண்டல்
கல்லூரியை நிறுவியவர் யார் ?

அ ) சர்சையத் அகமத்கான்

ஆ) பாபா தயாள் தாஸ்

இ) H.S.ஆல்காட்

ஈ) அயோத்தி தாசர்

விடை : அ ) சர்சையத் அகமத்கான்

12) அலிகார் இயக்கத்தை நிறுவியவர் யார் ?

அ) அயோத்திதாசர்

ஆ) பாபா தயாள் தாஸ்

இ ) H.S.ஆல்காட்

ஈ) சர் சையத் அகமத் கான்

விடை : ஈ) சர் சையத் அகமத் கான்

13) பழமைவாத முஸ்லீம் உலேமாக்களால்
தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் எது?

அ) அலிகார் இயக்கம்

ஆ) தியோபந்த் இயக்கம்

இ) பார்சி இயக்கம்

ஈ) சீக்கியர் இயக்கம்

விடை : ஆ) தியோபந்த் இயக்கம்

14) ராஸ்ட் கோப்தார் ( உண்மை விளம்பி )
எந்த இயக்கத்தின் தாரக மந்திரம்?

அ) பார்சி

ஆ) அலிகார்

இ) தியோபந்த்

ஈ) சீக்கியர்

விடை : அ) பார்சி

15 ) பார்சி சீர்திருத்த இயக்கம் எங்கு
தொடங்கப்பட்டது?

அ) திருவனந்த புரம்

ஆ) பஞ்சாப்

இ ) டெல்லி

ஈ) பம்பாய்


விடை : ஆ) பஞ்சாப்Post a Comment

0 Comments