10 ஆம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - வரலாறு - அலகு 3 - இரண்டாம் உலகப்போர் / 10th SOCIAL SCIENCE - HISTORY - UNIT 3 - ONLINE TEST - QUESTION & ANSWER

 


10 ஆம் வகுப்பு 

சமூகஅறிவியல் - வரலாறு - அலகு - 3 

இரண்டாம் உலகப்போர்

வினா உருவாக்கம் - 

திருமதி.ச.இராணி அவர்கள்

ப.ஆ , இளமனூர் , மதுரை .


1) அமெரிக்கா தனதுமுதல் அணுகுண்டை எங்கே வீசியது?

அ ) இந்தோ சீனா

ஆ) நாகசாகி

இ) ஹிரோஷிமா

ஈ) கவாசாகி

விடை : இ ) ஹிரோஷிமா

2) மியூனிச் உடன்படிக்கையில்
கையெழுத்திட்ட இங்கிலாந்து பிரதமர் யார்?

அ ) சேம்பர்லின்

ஆ) வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்

இ) லாயிட் ஜார்ஸ்

ஈ) ஸ்டேன்லி

விடை : அ ) சேம்பர்லின்

3) மின்னல் வேகத் தாக்குதல் என்பது ------
போர்த்தந்திரமாகும்.

அ) ஜெர்மனி

ஆ) ரஷ்யா

இ) பிரிட்டன்

ஈ) ஜப்பான்

விடை : அ ) ஜெர்மனி

4) ஹிட்லர் எவரை மிகவும்
கொடுமைப்படுத்தினார்?

அ) ரஷ்யர்கள்

ஆ) அரேபியர்கள்

இ) யூதர்கள்

ஈ) துருக்கியர்கள்

விடை : இ ) யூதர்கள்

5) 1939 ல் ஹிட்லர் ---- ன் மீது 
படையெடுத்தார்

அ) யுகோஸ்லோவியா

ஆ) ரஷ்யா

இ) செர்பியா

ஈ) செக்கோஸ்லோவாக்கியா

விடை : ஈ ) செக்கோஸ்லோவாக்கியா

6) பன்னாட்டுச் சங்கம் உருவாக்கப் படுவதில் முன்முயற்சி எடுத்தவர் யார்?

அ ) ரூஸ்வெல்ட்

ஆ) சேம்பர்லின்

இ ) உட்ரோ வில்சன்

ஈ) சர்ச்சில்

விடை : இ ) உட்ரோ வில்சன்

7) இங்கிலாந்து பிரதமர் ----- ஆம் ஆண்டில் பதவி விலகினார்.

அ) 1936

ஆ) 1937

இ) 1939

ஈ) 1940

விடை : ஈ ) 1940

8) ஜப்பானிய கப்பற்படை அமெரிக்கக் கப்பற் படையால் தோற்கடிக்கப் பட்ட இடம்

அ) லெனின்கிரேடு

ஆ) க்வாடல் கெனால்

இ) ஹிரோஷிமா

ஈ) மிட்வே போர்

விடை : ஈ ) மிட்வே போர்

9) ஜப்பான் எப்போது சரணடைந்தது?

அ) செப்டம்பர் 2, 1945

ஆ) அக்டோபர் 2 , 1945

இ) ஆகஸ்டு 15, 1942

ஈ) அக்டோபர் 12 , 1945

விடை : அ )  செப்டம்பர் 2, 1945

10 ) ஹிட்லர் தற்கொலை செய்து
கொண்டது எப்போது?

அ) ஏப்ரல் 1945

ஆ) மார்ச் 1945

இ) ஜூன் 1945

ஈ) டிசம்பர் 1945

விடை : அ ) ஏப்ரல் 1945

11) இரண்டாம் உலகப் போருக்குப்பின் சுதந்திரம் பெற்ற முதல் நாடு

அ) செர்பியா

ஆ) வியட்னாம்

இ) இந்தியா

ஈ) சீனா

விடை : இ ) இந்தியா

12) கடன் குத்தகைத் திட்டத்தைத்
தொடங்கி வைத்தவர் -----

அ) ரூஸ்வெல்ட்

ஆ) சேம்பர்லின்

இ) சர்ச்சில்

ஈ) லாயிட் ஜார்ஜ்

விடை : அ )  ரூஸ்வெல்ட்

13) மியூனிச் உடன் படிக்கை
கையெழுத்திட்ட ஆண்டு ----

அ ) 1939

ஆ) 1940

இ) 1938

ஈ) 1935

விடை : இ ) 1938

14) பிளிட்ஸ்கிரீக் என்றால் -----

அ) பதுங்கு குழிப்போர்

ஆ) மின்னல் வேகத்தாக்குதல்

இ) நீர் மூழ்கிப்போர்

ஈ) கொரில்லப்போர்

விடை : ஆ ) மின்னல் வேகத்தாக்குதல்

15 ) மனித உரிமைகள் தினம் -----

அ) டிசம்பர் 8

ஆ) டிசம்பர் 10

இ) நவம்பர் 10

ஈ) அக்டோபர் 10

விடை : ஆ ) டிசம்பர் 10

16) யூத இன மக்களுக்காக
உருவாக்கப் பட்ட நாடு -----

அ) இஸ்ரேல்

ஆ) ஜெர்மனி

இ ) கனடா

ஈ) அமெரிக்கா

விடை : அ ) இஸ்ரேல்

17) முசோலினி கொல்லப்பட்ட
ஆண்டு ------

அ) ஏப்ரல் 1945

ஆ) மே 1945

இ) ஏப்ரல் 1944

ஈ) மே 1944

விடை : அ ) ஏப்ரல் 1945

18) ------ நதிக்கரையில் ஸ்டாலின் கிரேடு நகர் அமைந்துள்ளது.

அ) மார்ன்

ஆ) கங்கை

இ) நைல்

ஈ) வோல்கா

விடை : ஈ ) வோல்கா

19) வெர்செயில்ஸ் உடன்படிக்கை
கையெழுத்திடப்பட்ட ஆண்டு ----

அ) 1920

ஆ) 1921

இ) 1919

ஈ) 1918

விடை : இ ) 1919

20) ------   ராயல் ஏர்போர்ஸ் விமானங்கள் சிடுமூஞ்சிகள், சூறாவளிகள்
எனப்பெயரிடப்பட்டன.

அ) ஜெர்மனியின்

ஆ) பிரிட்டனின்

இ) இத்தாலியின்

ஈ) பிரான்சின்


விடை : ஆ )  பிரிட்டனின்

Post a Comment

0 Comments