10 ஆம் வகுப்பு - கணிதம் - திருப்புதல் தேர்வு - ஜனவரி 2022 - மாதிரி வினாத்தாள் - மதுரை / 10th MATHS - REVISION TEST - MADURAI - 2022

 

பத்தாம் வகுப்பு - கணிதம்

முதல் திருப்புதல் தேர்வு - ஜனவரி 2022

இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

மாதிரி வினாத்தாள் - மதுரை 

Post a Comment

0 Comments