10 ஆம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - வரலாறு - அலகு 2 - இரு உலகப் போர்களுக்கு இடையில் உலகம் - வினா & விடை / 10th SOCIAL SCIENCE - HISTORY - UNIT TEST - ONLINE TEST

 


10 ஆம் வகுப்பு -

 சமூக அறிவியல் - வரலாறு - 

அலகு 2 - இரு உலகப்போர்களுக்கு

இடையில் உலகம்

வினா உருவாக்கம் - திருமதி.ச.இராணி அவர்கள்

ப.ஆ , இளமனூர் , மதுரை .

1) வெள்ளை பயங்கரவாதம் அரங்கேறிய
நாடு ------

அ) இந்தோ சீனா

ஆ) ஆப்பிரிக்கா

இ) ஜெர்மனி

விடை : அ) இந்தோ சீனா

2) ஒட்டாவா உச்சி மாநாடு நடைபெற்ற
ஆண்டு -----

அ) 1934

ஆ) 1932

இ) 1935

விடை : ஆ) 1932

3) இந்திய அரசுச்சட்டம் இரட்டையாட்சி
முறையை அறிமுகப்படுத்திய ஆண்டு

அ) 1919

ஆ) 1918

இ) 1920

விடை : அ) 1919

4) புரட்சிகர இளைஞர் இயக்கம் என்னும்
அமைப்பை நிறுவியவர் 

அ) ஹிட்லர்

ஆ) நெல்சன் மண்டேலா

இ) ஹோசிமின்

விடை : இ) ஹோசிமின்

5) இந்திய அரசுச்சட்டம் அறிமுகம்
செய்யப்பட்ட ஆண்டு -----

அ) 1946

ஆ) 1950

இ ) 1935

விடை : இ ) 1935

6) ----- மதிப்பீட்டு அளவு என்பது ஒரு நாணய  முறை

அ) தங்க

ஆ) பிளாட்டின

இ) வெள்ளி

விடை : அ) தங்க

7) இங்கிலாந்தில் நடந்த  பொதுத்தேர்தலில்
தோற்கடிக்கப்பட்ட கட்சி -----

அ) கன்சர்வேடிவ் கட்சி

ஆ) பொதுவுடைமை கட்சி

இ) தொழிலாளர் கட்சி

விடை : இ) தொழிலாளர் கட்சி

8) வியட்னாம் தேசிய வாதிகள் கட்சி
உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு -----

அ) 1927

ஆ) 1930

இ )  1928

விடை : அ) 1927

9) அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தையில் முதல்
பெரும் வீழ்ச்சி துவங்கிய ஆண்டு -----


அ) 1931

ஆ) 1929

இ ) 1928

விடை : ஆ) 1929

10) 1887 ல் பிரான்சால் கைப்பற்றப்பட்ட நாடு ------


அ) ஆப்பிரிக்கா

ஆ) இந்தோ சீனா

இ) இங்கிலாந்து

விடை : ஆ) இந்தோ சீனா

11) இந்திய வேளாண்மைக்கு மரண
அடியைக் கொடுத்தது.

அ) 1929 ஆம் ஆண்டு பொருளாதார பெருமந்தம்

ஆ) பசுமைப்புரட்சி

இ) ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

விடை : அ) 1929 ஆம் ஆண்டு பொருளாதார பெருமந்தம்

12) இந்தியாவில் காலனிய நீக்கச்
செயல்பாடு இயக்கத்தோடு
துவங்கியது.

அ) ஒத்துழையாமை

ஆ) சுதேசி

இ) தன்னாட்சி

விடை : ஆ) சுதேசி

13) முதல் உலகப் போருக்கப்பின்
பாசிசம் எழுச்சி பெற்றது.


அ ) இங்கிலாந்து

ஆ) பிரான்ஸ்

இ) இத்தாலி

விடை : இ) இத்தாலி

14 ) 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய
அரசுச் சட்டம் அடிப்படையில் 1937
ஆம் ஆண்டு நடத்திய தேர்தலில் --
--- வெற்றியைப் பெற்றது.


அ) அகில இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்

ஆ) கம்யூனிஸ்ட்

இ) முஸ்லிம்லீக்

விடை : 
அ) அகில இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்

15 ) முதல் உலகப்போருக்குப்
பிந்திய நிகழ்வுகள் ------ ற்கு
இட்டுச் சென்றன.

அ) பொருளாதார பெருமந்தம்

ஆ) வியட்னாம் போர்

இ ) 1857 புரட்சி

விடை : அ) பொருளாதார பெருமந்தம்


Post a Comment

0 Comments