10 ஆம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் முதல் திருப்புதல் தேர்வு / 10th SOCIAL SCIENCE - KANCHIPURAM - JANUARY - 2022

 

10 ஆம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

முதல் திருப்புதல் தேர்வு - மாதிரி வினாத்தாள்

தமிழ் வழி வினாத்தாள் - 31 - 01 - 2022


பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

2 Comments