10 ஆம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - வரலாறு - அலகு 1 , முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன்பின் விளைவுகளும் / 10th SOCIAL SCIENCE - HISTORY - MUTHAL ULAGAPPOR - QUESTION & ANSWER

 


பத்தாம் வகுப்பு -

 சமூக அறிவியல் - வரலாறு - அலகு 1 - 

முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும்

அதன் பின்விளைவுகளும்!


இயங்கலைத்  தேர்வு.


வினா உருவாக்கம் - 

திருமதி.ச.இராணி அவர்கள் ,

பட்டதாரி ஆசிரியர் , இளமனூர் , மதுரை.

பசுமைக்கவிஞர்.மு.மகேந்திர பாபு ,

 தமிழாசிரியர் இளமனூர், மதுரை.

****************    ************   ***********
பாராட்டுச்சான்றிதழ் பெறுவதற்கான 80%
மதிப்பெண் பெற்றும் சான்றிதழ்
வரவில்லையெனில் 97861 41410 என்ற வாட்சாப் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். சரியான
மின்னஞ்சல் முகவரி கொடுத்து தேர்வு எழுதவும்.

*****************     ************   **********

1) உழைப்போர்க்கு ரொட்டி என்ற கோரிக்கை -------   புரட்சியின்போது முழங்கப் பட்டது.

அ ) பிரெஞ்சு

ஆ ) ரஷ்யப் 

இ ) அமெரிக்கப்

விடை : ஆ ) ரஷ்யப் 

2) பிரெஸ்ட் - லிடோவஸ்க் உடன்படிக்கை கையெழுத்தான ஆண்டு

அ ) 1917

ஆ ) 1919

இ ) 1918

விடை : இ ) 1918

3) பன்னாட்டுச் சங்கம் தொடங்கப்பட்ட
ஆண்டு ------

அ ) 1919

ஆ ) 1918

இ ) 1920

விடை : இ ) 1920

4) பன்னாட்டுச் சங்கத்தின் செயலகம் ------ 
இருந்தது.

அ ) மொராக்கோ

ஆ ) ஜெனிவா

இ ) பாரிஸ்

விடை : ஆ ) ஜெனிவா

5) துருக்கி மீண்டும் ஒரு நாடாக
மறுபிறவி எடுப்பதற்கு ------ முக்கிய பங்கு வகிக்கார்.

அ ) முஸ்தபா கமால் பாட்சா

ஆ ) லெனின்

இ ) நிக்கோலஸ்

விடை : அ ) முஸ்தபா கமால் பாட்சா

6) ' லூசிடானியா ' என்னும் அமெரிக்கக்
கப்பலைத் தாக்கிய நாடு ------ 

அ ) இத்தாலி

ஆ ) ஜெர்மனி

இ ) இங்கிலாந்து

விடை : ஆ ) ஜெர்மனி

7) முதல் உலகப் போரின்போது இங்கிலாந்து நாட்டின் பிரதமராக இருந்தவர் -------

அ ) லாயிட் ஜார்ஜ்

ஆ ) கிளமென் சோ

இ ) லெனின்

விடை : அ ) லாயிட் ஜார்ஸ்.

8)பதினான்கு அம்சத் திட்டத்தை
வெளியிட்டவர் ------

அ ) உட்ரோ வில்சன்

ஆ ) மா சே துங்

இ ) லாயிட் ஜார்ஜ்

விடை : அ ) உட்ரோ வில்சன்

9) முதல் உலகப் போரின்போது ஆசியாவில் ஒரு ஏகாதிபத்திய சக்தியாக எழுச்சி பெற்ற நாடு -------

அ ) சீனா

ஆ ) இந்தியா

இ ) ஜப்பான்

விடை : இ ) ஜப்பான்

10 ) ஆஸ்திரிய பட்டத்து இளவரசர் பிரான்ஸ் பெர்டினான்டு -------- என்ற பாஸ்னிய செர்பியனால் கொல்லப்பட்டார்.

அ ) பிரின்ஸப்

ஆ ) சாரினா

இ ) ரஸ்புடின்

விடை :  அ ) பிரின்ஸப்

11 ) பன்னாட்டுச் சங்கத்தின் முதல்
பொதுச்செயலாளர் ------

அ ) ரூஸ்வெல்ட்

ஆ )சர்எரிக்டிரம்மாண்ட்

இ ) கிளமென்சோ

விடை : ஆ ) சர்எரிக்டிரம்மாண்ட்

12) லொக்கர்னோ உடன்படிக்கை
கையெழுத்தான ஆண்டு ------

அ ) 1920

ஆ ) 1925

இ ) 1919

விடை : ஆ ) 1925

13 ) பன்னாட்டுச் சங்கம் ------ ஆம் ஆண்டு
கலைக்கப் பட்டது.

அ ) 1946

ஆ ) 1944

இ ) 1945

விடை : அ ) 1946

14 ) இரண்டாம் கெய்சர் வில்லியம் -----
நாட்டைச் சேர்ந்தவர்

அ ) இத்தாலி

ஆ ) இங்கிலாந்து

இ ) ஜெர்மனி

விடை : இ ) ஜெர்மனி

15) பாரிஸ் அமைதி மாநாடு நடந்த ஆண்டு -------

அ ) 1918

ஆ ) 1919

இ ) 1920

விடை : ஆ ) 1919

16) துருக்கியோடு மேற்கொள்ளப்பட்ட
உடன்படிக்கை -------

அ ) வெர்செய்ல்ஸ்

ஆ ) புகாரெஸ்ட்

இ ) செவ்ரஸ்

விடை : இ ) செவ்ரஸ்

17) டூமா என்பது ------ வின்   நாடாளுமன்றம்.

அ ) ரஷ்யா

ஆ ) அமெரிக்கா

இ ) இங்கிலாந்து

விடை : ரஷ்யா

18) பதுங்கு குழிப்போரின் தொடக்கம் ------
போர்

அ ) பால்கன் போர்

ஆ ) அடோவா

இ ) மார்ன்

விடை : இ ) மார்ன்

19 ) ----- உடன்படிக்கையின்படி அல்பேனியா என்னும் புதிய நாடு உருவாக்கப் பட்டது.

அ ) புகாரெஸ்ட்

ஆ ) இலண்டன்

இ ) வெர்செயில்ஸ்

விடை : ஆ) இலண்டன்

20) -------  கப்பல் சென்னை மீது குண்டு
வீசியது.

அ ) எம்டன்

ஆ ) லூசிடானியா

இ ) இராயல்

விடை : அ ) எம்டன்

****************   *************  ***********

Post a Comment

0 Comments