மார்கழி - 11ஆம் நாள் - மாணிக்கவாசகரின் திருவெம்பாவை - பாடல் 11 - மொய்யார் / MARKAZHI DAY - 11 MANIKKAVASAKARIN THIRUVEMPAAVAI PADAL 11

 


மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

11 ஆம் நாள்

மாணிக்க வாசகரின் திருவெம்பாவை 

பாடல் - 11 , மொய்யார்  ...

விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments