மார்கழி - 9 . ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவைப் பாடல் - 9 / MARKAZHI DAY - 9 , ANDALIN THIRUPPAAVAI - PADAL - 9

 

மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

ஒன்பதாம் நாள்

ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய திருப்பாவை

பாடல் - 9 , தூமணி மாடத்து ...

விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments