மார்கழி 8 ஆம் நாள் - மாணிக்கவாசகரின் திருவெம்பாவை - பாடல் - 8 / MARKAZHI DAY 8 - MANIKKAVASAKARIN THIRUVEMPAAVAI

 


மார்கழிக் கொண்டாட்டம்

மாணிக்க வாசக சுவாமிகள் அருளிய 

திருவெம்பாவை - பாடல் - 8

விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments