மார்கழி - ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய திருப்பாவை - பாடல் 6 விளக்கம் / MARKAZHI - AANDAL ARULIYA THIRUPPAAVAI - PADAL 6

 

மார்கழிக் கொண்டாட்டம்

ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய

திருப்பாவை - பாடல் - 6 

புள்ளும் சிலம்பின ...

பாடல் விளக்கம்

பெரும்புலவர்.திரு.மு சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments