மார்கழி - 5 ஆம் நாள் - மாணிக்கவாசக சுவாமிகளின் திருவெம்பாவை - பாடல் - 5 மாலறியா / MARKAZHI 5th DAY - MAANIKKAVASAJARIN THIRUVEMPAAVAI - PAADAL 5

 

மார்கழிக் கொண்டாட்டம்

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய 

திருவெம்பாவை - பாடல் - 5

மாலறியா ...

விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments