மார்கழி - 3 , ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை - பாடல் 3 - ஓங்கி உலகளந்த .../ MAARKAZHI DAY 3 - AANDALIN THIRUPPAAVAI - PAADAL - 3

 

மார்கழி சிறப்புப் பதிவு 

ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய திருப்பாவை

மூன்றாம் பாசுரம் - ஓங்கி உலகளந்த ...

விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments