மாணிக்க வாசகசுவாமிகள் அருளிய திருவெம்பாவை - பாடல் - 2 / MAANIKKAVAASAKA SUVAMIKALIN THIRUVEMPPAAVAI - PAADAL 2

 

மார்கழி சிறப்புப் பதிவு 

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய

திருவெம்பாவை - பாடல் - 2

விளக்கம் - பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்.
Post a Comment

0 Comments